Gospodarstwo Edukacyjne "Pszczółki"

FUNDACJA NA RZECZ KULTURY, SZTUKI I PRZYRODY

"Pszczółki"

 

FUNDACJA powstała w 2011 roku z inicjatywy Agnieszki Król, która jest związana z powiatem proszowickim w woj. małopolskim.
Naszą misją jest aktywizowanie młodzieży i stwarzanie jej przestrzeni do działania.

prezes fundacji Agnieszka Król (przy pracy)
Naszym celem jest wprowadzanie w środowisku lokalnym rozwiązań wzmacniających społeczne zaangażowanie młodzieży.


FUNDACJA "Pszczółki" jest  przekonana, że najważniejszym bogactwem każdej społeczności jest młodzież. Wierzymy także, że nawet niepełnoletni mają prawo do uczestniczenia w życiu publicznym swej społeczności lokalnej oraz prawo wpływu na otaczającą rzeczywistość.


Nasz program wzmacnia i rozwija postawy przedsiębiorcze oraz aktywność społeczną wśród młodzieży. Skierowany jest do młodzieżowych liderów i tych, którzy mają potencjał na bycie liderem, czyli osób, które potrafią wyjść z inicjatywą i „pociągnąć” za sobą innych. Fundacja "Pszczółki" daje możliwość zdobycia doświadczeń i umiejętności, które są niesamowicie cenne w życiu dorosłym, a których nie można zdobyć w żaden inny sposób – są to m. in. umiejętności społeczne, uznawane obecnie za najważniejsze kompetencje zawodowe.

 

Program Fundacji buduje także więzi młodzieży ze środowiskiem lokalnym, co mamy nadzieję w dłuższej perspektywie zmniejszy negatywne zjawisko emigracji młodych ludzi z powiatu proszowickiego.

 


Fundacja "Pszczółki" szuka  osób z potencjałem, który będziemy mogli wspólnie rozwijać.


Cele:


Głównym celem Fundacji jest aktywizacja społeczna młodzieży z terenu powiatu proszowickiego oraz promocji wolontariatu młodzieży poprzez udzielenie młodzieży finansowego i merytorycznego wsparcia przy realizacji ich lokalnych inicjatyw.


Cele szczegółowe:

 

 - zwiększenie udziału młodzieży w życiu publicznym
 - wsparcie młodych liderów w ich rozwoju
 - promocja wolontariatu młodzieży
 - podniesienie kompetencji młodych ludzi szczególnie w zakresie kompetencji społecznych
 - umożliwienie zdobycia praktyki i doświadczenia wzbogacającego CV młodego człowieka a tym samym podniesienie jego szans i możliwości na rynku pracy oraz rynku edukacyjnym

 - podniesienie poczucia własnej wartości uczestników programu 

 - przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowymFundacja "Pszczółki" od czasu powstania zrealizowała następujące projekty:


Projekt nr I

W 2012 roku Fundacja "Pszczółki" realizowała projekt wyłoniony w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2012 r.

 

 


Projekt nr II

W 2012 roku odbyła się prezentacja makiety bitwy pod Racławicami wraz z lekcją historii W Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie zorganizowana ...

 

 


Projekt nr III

W ramach Programu "Małopolska - Nasz Region Nasza Szansa" Fundacja "Pszczółki" zorganizowała w roku 2012 Plener malarski "Piękno oczami dzieci - historia przez sztukę"...