Gospodarstwo Edukacyjne "Pszczółki"

Projekt nr II W 2012 roku odbyła się prezentacja makiety bitwy pod Racławicami wraz z lekcją historii W Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie zorganizowana przez Fundacje "Pszczółki".
Wyjątkowa lekcja historii i patriotyzmu nie tylko dla młodzieży, ale dla dzieci i dorosłych.
Makieta wykonana jest w skali 1:10 obrazuje teren bitwy i jest wierną repliką okolic, prezentowana była na obrotowym stole o pow. 40 m². Tworzą ją figury 300 postaci, żołnierzy polskich i rosyjskich, wykonanych ręcznie z drewna lipowego. Dzięki narracji Andrzeja Seweryna na kilkanaście minut można było przenieść się w czasy Insurekcji Kościuszkowskiej, która dokładnie opisuje przebieg bitwy, jej aspekty wojskowe, znaczenie historyczne i symboliczne.
Co więcej fundacja zleciła specjalistą z Małopolskiego Kuratora Oświaty przygotowanie karty pracy dla uczestników prezentacji, które pomagały uczniom śledzenie przedstawionych wydarzeń. Całość była nadzorowana przez profesjonalnego nauczyciela historii, który prowadził pełną lekcję historii wraz z prowadzeniem do epoki oraz sprawdzał wiedzę i zainteresowanie uczestników lekcji.
Nasze zajęcia stworzyły możliwość zapoznania się z istotnymi dla naszej ojczyzny wydarzeniami.
Celem przedsięwzięcia było zachowanie żywej pamięci o gen. Tadeuszu Kościuszce i jego czynach. Chcemy kształtować właściwe postawy, rozwijać zainteresowania i wychowywać zgodnie z wielowiekową tradycją. Naszym celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wspaniała lekcja historii, która na długo pozostanie w pamięci uczestników o czym świadczy szczelnie wypełniona nasza księga pamiątkowa. Widowisko cenne zwłaszcza dla młodego pokolenia, które z reguły nie interesuje się dziejami przodków.

 


Projekt nr I

W 2012 roku Fundacja "Pszczółki" realizowała projekt wyłoniony w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2012 r.

 

 


Projekt nr II

W 2012 roku odbyła się prezentacja makiety bitwy pod Racławicami wraz z lekcją historii W Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie zorganizowana ...

 

 


Projekt nr III

W ramach Programu "Małopolska - Nasz Region Nasza Szansa" Fundacja "Pszczółki" zorganizowała w roku 2012 Plener malarski "Piękno oczami dzieci - historia przez sztukę"...