Gospodarstwo Edukacyjne "Pszczółki"

"Warsztaty malarskie"

 

Warsztaty malarskie


Dzieci poprzez naukę i zabawę poznają możliwości i techniki malarstwa. Dowiedzą się jak dzięki punktom, liniom, plamom zbudować przestrzeń na powierzchni kartki, jak stworzyć nastrój w rysunku. Nauczą się mieszać kolory i dowiedzą się jak one oddziałują na nasze uczucia i nastrój. Warsztaty przeprowadzane są również w plenerze, których celem jest obserwacja koloru w naturze.

Dzięki przeprowadzonym warsztatom dzieci rozwiną zdolności obserwacji, ćwiczenia koncentracji uwagi, poznają techniki malarskie, pobudzą wyobraźnie,

Nasze gospodarstwo prowadziło już kilka plenerów malarskich, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Podczas 10 dniowych plenerów dzieci i młodzież z Gminy Pałecznica uczestniczyły w zajęciach praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych artystów - malarzy połączonych z wykładami. Na zakończenie projektu odbył się wernisaż podczas którego uczestnicy wraz z malarzami mogli zaprezentować swoje prace. Dzięki temu dzieci i młodzież zdobyli fachową wiedzę dotyczącą malarstwa. Naszym celem jest promowanie i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów wśród dzieci i młodzieży.

Nasze gospodarstwo proponuje zorganizowanie jednodniowych plenerów malarskich lub weekendowych.

Harmonogram warsztatów malarskich - zajęcia jednodniowe:
1. Powitanie gości przez gospodarza i zapoznanie z pracownią.
2. Omówienie technik malarskich.
3. Wybór tematu, przygotowanie przyborów malarskich.
4. Pod kierunkiem artysty malarza każdy uczestnik rozpoczyna swoje zadanie.
5. Pomoc artysty przy doborze kolorów i innych pojawiających się wątpliwościach.
6. Przerywnik podczas trwania warsztatów na herbatkę i omówienie powstających prac.
7. Dokończenie prac i podpisanie ich.
8. Zabawa na placu zabaw lub lepienie bałwana.
9. Zakończenie - podsumowanie - wystawa zrobionych prac.

Harmonogram warsztatów malarskich - zajęcia weekendowe (weekend malarski dla 5 osobowej grupy z zakwaterowaniem):
1.15.00-17.00 przyjazd uczestników w piątek po zajęciach lekcyjnych.
2. Zakwaterowanie uczestników.
3. Przygotowanie kolacji integracyjnej.
4. Gry i zabawy przy kominku.
5. 8.00 zbiórka i przygotowanie śniadania.
6. Oprowadzenie po gospodarstwie i galerii obrazów z komentarzem artysty malarza.
7. Szukanie tematu do własnej pracy w pracowni lub dla bardziej doświadczonej grupy w plenerze. 8. Spotkanie w pracowni i omówienie technik malarskich.
9. Wybór tematu, przygotowanie przyborów malarskich.
10. 11.00  przerwa na herbatkę - II małe śniadanie.
11. Pod kierunkiem artysty malarza każdy uczestnik rozpoczyna swoje zadanie.
12. Pomoc artysty przy doborze kolorów i innych pojawiających się wątpliwości.
13. Omówienie powstających prac.
14. Nakrycie stołu obiadowego.
15. 14.00 obiad.
16. Spacer do lasu, gry i zabawy na świeżym powietrzu. 17. Deser.
18. Ciąg dalszy zajęć
19. Ognisko i czytanie baśni.
20. Kolacja - podsumowanie dnia.
21. 8.00 śniadanie.
22. Wizyta w ulu, spacer po gospodarstwie.
23. Praca w pracowni artystycznej.
24. 11.00 przerwa na herbatkę  II śniadanie.
25. Omówienie prac, każdy uczestnik na pamiątkę zabierze swoją pracę.
26. Przygotowanie niedzielnego obiadu.
27. Pożegnanie uczestników.